User Avatar

Yrittäjän talouskoulu, osa 1

15 weeks
All levels
14 lessons
0 quizzes
40 osallistujaa

Tämä valmennus on tarkoitettu jo vähän aikaa yrittäjänä toimineille – esimerkiksi starttirahaa saaville alkuvaiheen yrittäjille tai sivutoimisesti yrittäjänä toimiville.

Valmennuksen tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen talousosaamisen osalta.

User Avatar
Anna tarkastelee yrittäjyyttä sekä käytännön näkökulmasta (toiminut yrittäjänä sekä neljän eri toimialan yrityksen johtoryhmässä/toiminnassa kymmenen vuotta) mutta opintojensa kautta myös teoreettisesta näkökulmasta.